Zima se blíží, jste na ní připraveni?

Je podzimní čas a většina z vás se připravuje na období lyžování, bruslení, hokeje a ostatních sportovních aktivit spojených se sněhem a ledem.

Často přemýšlím nad návodem, který by snížil riziko úrazů spojených s tímto obdobím na minimum a pomohl tak mým známým, kamarádům a pacientům. Opravdu universální návod neexistuje! Každý z nás je jiný, s jinou fyzickou kondicí i jinou anamnézou prodělaných úrazů či onemocnění. Přesto se pokusím alespoň nastínit možnosti, které můžete vy sami udělat proto, abyste se co nejvíce traumatům vyvarovali.

Především je třeba si uvědomit, že náš organismus potřebuje péči!!! Stějně jako prakticky všichni z vás pečují před zimou o svoje plechové miláčky. Doplňují ostřikovače, mění pneumatiky atd. Je třeba se postarat i o své zdraví a díky prevenci snížit co nejvíce možnost poranění a všech komplikací s nimi spojenými.

Dnes mi dovolte se zaměřit na část lidského těla, která bývá procentuálně nejčastěji poraněnou partií při provozování zimních sportů a to jsou kolenní klouby.

Jedná se o složitý kloub s mnoha strukturami, které mohou být poraněny. Nicméně zjednodušeně řečeno, disponuje jako každý kloub lidského těla, tzv. stabilizátory. To jsou tkáně zodpovědné za stabilitu, zajišťují správný pohyb v kloubu. Máme 2 typy těchto struktur. Statické (chrupavky, vazy, menisky), které máme geneticky dané a jejichž kvalitu můžeme ovlivnit v omezené míře. Dynamické stabilizátory jsou pak svaly v okolí kloubů, a ty naopak ovlivnit můžeme zásadně.

Konec s teorií a zaměřme se nyní  na otázku, co vlastně můžu udělat proto, abych riziko poranění kolena při zimním sportu minimalizoval?

V každém případě je vhodné zaměřit se na celkovou fyzickou kondici, což nám omezí riziko poranění z přetížení. Vlastní kolenní klouby je možné preventivně ochránit především speciálním dynamickým cvičením a posílením stabilizátorů. Stejně tak je zcela zásadní ochrana chrupavky před přetížením a následnými degenerativními změnami (artrosou). Nejvhodnější cestou je aplikace vysokoviskozních podpůrných preparátů do kolenních kloubů. Je to jediná metoda (oproti od ústního podávání chondroprotektiv), zajišťující 100% jistotu dodání kompletního množství látky přímo na místo určení. Perorálně( ústy) podávané preparáty dokáží zajistit max. okolo 30%  látky dodané do kloubu, zbytek se vyloučí v zažívacím traktu.

V neposlední řadě je dobré „pomoci“ kolenům v zátěži speciálními tapy (elastické pásky posilující funkci stabilizátorů), které dokáží zcela nahradit často používané ortesy, které jsou však velice často nepohodlné.

Na základě našich bohatých zkušeností s léčbou poranění kolenních kloubů u vrcholových i rekreačních sportovců, vám naše firma S.M.C ve spolupráci s produktem „Zdravé koleno“ nabízí možnost absolvovat komplexní program , který připraví vaše kolena v maximální možné míře na zimní sportovní sezonu.

Přeji vám mnoho krásných zimních zážitků a MĚJTE RÁDI SVÁ KOLENA.

Petr Nepraš MUDR S.M.C,Marek Mandelbaum Bc.“Zdravé koleno“