Nejmodernější terapeutická metoda: aplikace plasmatických proteinů

Metoda aplikace plasmatických proteinů je v poslední době jednou z nejmodernějších terapeutických metod při léčbě různých typů patologií či úrazů pohybového aparátu.

Jedná se o způsob léčby, při kterém se z pacientovy odebrané krve separuje vlastní plasma s velkým množstvím bílkovin zodpovědných za hojivé procesy.

Metoda je velmi jednoduchá. Po odběru cca 20 ml krve do speciální zkumavky se vzorek vloží do centrifugy, ve které dojde k oddělení krevních derivátů od plasmy. Následně se odsaje samotná plasma a aplikuje se do místa patologie.

Velice efektní a zároveň efektivní je použití této metody při úponových bolestech (tenisový loket, oštěpařské rameno, atd.) i při vazivových a svalových poraněních, kdy aplikace P.R.P. urychlí terapii i o několik týdnů.

Objednejte se na konzultaci.

Online objednání