Jednodenní Ortopedie Program

Tento program slouží k co nejkratší hospitalizaci a léčbě pacientů s ortopedickými obtížemi. Z pravidla se jedná o artroskopické „miniinvazivní“ zákroky, při kterých je do kloubu zavedena optická sonda a z dalšího „minipřístupu“ operační nástroje.

Nejčastěji indikovanými klouby jsou kolenní a ramenní kloub. Teprve vlastní vyšetření, pod obrazem kamery, nám poskytne dokonalý obraz předpokládaných příčin obtíží. Na tomto základě stanovujeme definitivní rozsah operace.

Před vlastním výkonem probíhá vždy předoperační konzultace, jež slouží ke stanovení diagnozy a případnému návrhu léčby při předpokládané patologii. Samotný zákrok je prováděn v privátní nemocnici RNB v Berouně. Kompletní operační zákrok je hrazen z Vašeho zdravotního pojištění. Následná hospitalizace ve většině případech trvá max. 24 hodin. Propuštění se provádí v těchto případech v operační den odpoledne. U rozsáhlejších výkonů potom 2. den, eventuálně jsou pacienti překládáni na rehabilitační oddělení nemocnice. Pooperační péče se dále nastavuje na 1.pooperační kontrole ,která probíhá ambulantně v rámci Kliniky Sportsmed Consultation s.r.o.