2.Jednodenní symposium - 9.11.2018

PODĚKOVÁNÍ

Dne 9.11. 2018 úspěšně proběhlo v pořadí druhé Jednodenní symposium pořádané naší firmou ve spolupráci s MEDICI-H IMP na téma Terapeutické a indikační hranice při akutních poraněních pohybového aparátu.

Tímto bychom rádi poděkovali všem přednášejícím a zúčastněným.Další poděkování patří hlavním organizátorům ,zejména týmu z MEDICI-H, dále Kongresovému centru hotel Occidental Praha za poskytnutí příjemného prostředí.

Celá akce byla podporována Českou centrálou cestovního ruchu.

Děkujeme samozřejmě všem, kteří se jakkoliv zapojili do uskutečnění II.Jednodenního symposia a těšíme se naviděnou příští rok!